TipSimpelveld TipSimpelveld TipSimpelveld

Uw mening over Simpelveld Aanmelden

24-06-2019

Diefstallen begraafplaats

Publieke raadpleging onder de inwoners van Simpelveld over diefstallen begraafplaats

Horst, 29 juli 2019

TipSimpelveld over de diefstallen op de begraafplaats in Simpelveld
De begraafplaats aan het Oranjeplein in Simpelveld wordt al langere tijd geteisterd door kerkhofdieven. De gemeente en wijkagent willen de daders in de kraag vatten en roepen burgers daarom op aangifte te doen.

Eerder werden er camera’s geplaatst, maar daar lijken de daders op te anticiperen. Sindsdien ontvreemden ze spullen op plekken buiten het zicht van de camera’s. Toponderzoek vroeg de respondenten van TipSimpelveld hoe de kans om de daders te pakken vergroot kan worden.

‘Door meer camera’s te plaatsen zodat de gehele begraafplaats in de gaten gehouden kan worden’ en ‘Lokmiddelen met ingebouwde GPS-tracker plaatsen’ wordt het vaakst gekozen door de respondenten (beide 59%).

Buit met emotionele waarde
Veelal 'onbenullige zaken' worden buit gemaakt. Daarbij moet worden gedacht aan planten, bloemen en teddyberen. Dat zijn desalniettemin zaken die voor nabestaanden de nodige emotionele waarde kunnen hebben. Het is juist daarom dat politie en gemeente snel een eind willen maken aan de diefstallen.

Toponderzoek legde respondenten de volgende stelling voor: ‘De emotionele waarde van de gestolen spullen moet meegenomen worden in de straf voor de daders’. Benieuwd in hoeverre respondenten het hier wel of niet mee eens zijn? Lees hier de volledige rapportage.

Het onderzoek van TipSimpelveld over de diefstallen op de begraafplaats aan het Oranjeplein in Simpelveld is ingevuld door 23 respondenten woonachtig of werkzaam in de gemeente Simpelveld. De resultaten geven een indicatie maar zijn momenteel nog niet representatief.

Alle onderzoeken van TipSimpelveld zijn te lezen op www.TipSimpelveld.nl. Wilt u in de volgende raadpleging ook meepraten en meedenken? Meld u hier aan voor TipSimpelveld.


Download resultaten