TipSimpelveld TipSimpelveld TipSimpelveld

Uw mening over Simpelveld Aanmelden

25-09-2019

Betrokkenheid met de gemeente Simpelveld en provincie Limburg

Onderzoek van de beleving van de burgerparticipatie in de gemeente Simpelveld

Mate van participatie in de gemeente Simpelveld bij het maken van gemeentelijk beleid. Zie in het plaatje hoe de gemeente Simpelveld scoort t.o.v. buurgemeenten en de rest van Limburg. Op een schaal van 1 tot 10 konden inwoners aangeven in welke mate ze zich betrokken voelden bij hun eigen gemeente. Lees de onderliggende resultaten over burgerparticipatie in bijgaande rapportage. 


Download resultaten